Utbildningen kan anpassas helt efter behov och önskemål.

Microsoft Excel

Kalkylprogrammet från Microsoft, jag hjälper dig både på grundnivå och med fördjupning. I alla versioner.

Ja tack, jag vill gärna ha mer information!