Microsoft Outlook

Lär dig använda Outlook till annat än bara mejl! Du får tips hur du kan organisera dina inkommande mejl, hur du arbetar med Kalendern och Kontakter. Lär dig använda Uppgiftslistan m m.